joi, martie 23, 2023
7.1 C
București
spot_img

Apa Vital Iași implementează Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată

Nota de fundamentare, cu privire la implementarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iasi, în perioada 2014 -2020  – Aprobare Studiu de Fezabilitate si indicatori tehnico – economici, a fost dată publicității, la data de 22 mai 2020, prin intermediul unei conferințe de presă.

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene, ni se comunică inclusiv prin intermediul unui comunicat media, emis spre  difuzare redacției INFO ANUNȚ.

Domeniul proiectului – Protecția mediului și managementul riscurilor, pe Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Obiectivul specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, menționează aceeași sursă media.

Principalele rezultate urmărite, prin promovarea investițiilor în domeniul apei si apei uzate, vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind:

  • calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) – serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în conditii de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.
  • epurarea apelor uzate (91/271/EEC) – ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile), pentru aglomerările cuprinse între 000 – 10.000 locuitori echivalenti (LE)

Studiul de Fezabilitate a fost întocmit de către consultantul ”Eptisa Roamania”, în cadrul contractului de servicii încheiat cu APAVITAL încă din anul 2016.

La stabilirea investițiilor a stat la bază Master Planul aprobat de Consiliul Judetean Iași în anul 2015, în cadrul căruia au fost identificate 54 aglomerări urbane,  având între 2.000 și 10.000 locuitori echivalenți (L.E), care trebuie conformate din punctul de vedere  al prevederilor Directivelor Europene privind alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate.

Din cauza restricțiilor bugetare, în cadrul actualei etape de programare (POIM 2014 – 2020), au fost incluse doar  29 aglomerări urbane ,(având în componență 113 localități, arondate la 41 UAT-uri), subliniază același comunicat de presă.

Listele cu investiții în sistemele de alimentare cu apă, sistemele de colectare a apelor uzate, inclusiv pentru epurarea apelor uzate pentru fiecare localitate, au fost stabilite de comun acord de catre Autoritățile Locale (UAT), APAVITAL și Consultantul Eptisa, în cursul anilor 2016 si 2017.

Ulterior, Consultantul Eptisa  a realizat  toate studiile de teren necesare în vederea stabilirii soluțiilor tehnice: studii topografice, studii geotehnice, studii hidrogeologice, studii de inundabilitate, etc.

După finalizarea studiilor de teren, a fost realizată activitatea de proiectare și stabilire a soluțiilor tehnice pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, precum  și pentru fiecare sistem de colectare a apelor uzate. Stabilirea soluțiilor tehnice, cele mai fezabile din punct de vedere tehnic și financiar, s-a făcut prin analiza mai multor opțiuni.

În urma întocmirii Studiului de Fezabilitate, a rezultat ca valoarea totala a proiectului POIM 2014 – 2020, în prețuri curente, este de 427.914.258,59 Euro (fără TVA).

Investițiile se vor realiza prin intermediul a 14 Contracte de Lucrări (CL), 4 Contracte de Furnizare  echipamente (CF) și 2 Contracte de Servicii (CS) și vor consta în:

  • Lucrări de captare: lucrări de aductiuni noi și reabilitări
  • Lucrări stații de tratare a apei: stații de clorinare noi și reabilitări aferente celor existente
  • Lucrări în rețelele de distribuție: stații de pompare, rezervoare, rețele de distribuție (inclusiv branșamente)
  • Lucrări în rețelele de canalizare: rețele de colectare (inclusiv racorduri), stații de pompare a apelor uzate (SPAU)
  • Lucrări în stații de epurare a apelor uzate (SEAU): stații noi și reabilitarea celor existente
  • Alte dotari aferente investițiilor.

Text și foto: APAVITAL

 

Articole asemănătoare

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole