duminică, octombrie 1, 2023
27.4 C
București
spot_img

Comunicat: Consultare publică asupra necesității reevaluării și actualizării bibliografiei Examenului de Rezidențiat

Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România (FASFR), structura națională care reunește 8 organizații studențești și reprezintă în total peste 4.000 de studenți ai facultăților de farmacie, subliniază necesitatea reevaluării și actualizării bibliografiei Examenului de Rezidențiat, după cum se arată într-un comunicat emis spre difuzare redacției INFO ANUNȚ.

Astfel, ca urmare a numeroaselor nemulțumiri ale studenților și multiplelor modificări din ultimii ani, precum și necesitatea certitudinii în privința Examenului de Rezidențiat, considerăm necesară introducerea într-o comisie multidisciplinară a reprezentanților studenților și farmaciștilor rezidenți pentru soluționarea dezideratelor celor care susțin examenul de rezidențiat, spune Ana-Iuliana Buzatu, Președinte al Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din România.

Alături de Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și Federația Studenților la Medicină Dentară din România (FSMDR), în perioada 1-10 mai 2020, s-a desfășurat o consultare publică, având scopul documentării pozițiilor publice ale celor trei Federații, precum și prezentării dorințelor colective referitoare la bibliografia din structura examenului de rezidențiat din România către factorii decizionali din cadrul Ministerului Educației Naționale, Ministerului Sănătății și Consiliului Național al Rectorilor.

La realizarea acestei statistici au contribuit 363 de studenți farmaciști care vor susține examenul de rezidențiat în perioada 2020-2022, precum și farmaciști rezidenți din toți anii și din toate specialitățile domeniului farmaceutic. În timp ce răspunsurile studenților reflectă parcursul de învățare, cele ale farmaciștilor rezidenți reprezintă o perspectivă valoroasă asupra utilității viitoare a examenului de rezidențiat. Rezultatele provin din toate cele 8 centre universitare din România. De asemenea, au fost realizate și analize privind bibliografia pentru Medicină Generală și Medicină Dentară, de către FASMR, respectiv FSMDR, după cum menționează aceeași sursă.

În urma analizării generale a raportului s-au identificat probleme referitoare le Curricula examenului de rezidențiat și anume utilizarea nejustificată a bibliografiilor neactualizate și neconforme Spațiului European Occidental și a Standardelor europene, de ani de zile și până în prezent fiind nemodificate. Forma actuală a examenului de rezidențiat reprezintă un impediment major pentru studenții din an terminal și viitoarele generații care iau în considerare continuarea specialităților din domeniul farmaceutic, datorită unei strategii bazate pe conceptul de memorare și utilizarea unor resurse de învățare care nu sunt raportate la nevoile actuale din sistemul de sănătate. Rezidenții și studenții farmaciști atrag atenția asupra actualizării materialelor bibliografice.

În vederea atingerii unor standarde contemporane europene, se prezintă ca o necesitate asiduă reevaluarea și actualizarea bibliografiei prezente în funcție de nevoile curente ale sistemului de sănătate din România. Este necesară unificarea totală a materialelor bibliografice și realizarea unui material comun de tip Compendium, iar uniformizarea conținutului în cadrul aceleiași surse bibliografice, cât și între sursele bibliografice, datorită neconformității informațiilor între capitole, reprezintă o nevoie. Procesul de aliniere la standardele actuale se poate accelera prin introducerea în programele de rezidențiat de farmacie a unor stagii teoretice privind cadrul legislativ al specialităților de farmacie în UE și non-UE.

Un alt impediment al actualei forme este reprezentat de testarea capacității de memorare în detrimentul aplicării unor metode de evaluare a capacității studentului în vederea realizării  de conexiuni logice și relevante, completează Ana-Iuliana Buzatu, Președinte Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România, citată de aceeași sursă media.

Se prezintă ca o nevoie imperioasă includerea activă a farmaciștilor specialiști și medicilor cu experiență în formarea rezidenților farmaciști, această acțiune devenind posibilă prin implementarea unei strategii privind integrarea stagiilor farmaciștilor rezidenți cu cele ale medicilor rezidenți. Scopul strategiei este reprezentat de formarea unei culturi bine definite bazată pe eficientizarea coordonării rezidenților farmaciști pe secțiile spitalelor prin protocoale și ghiduri concret stabilite.

Actualmente, există un curriculum de pregătire în specialitățile Farmacie clinică și Laborator farmaceutic, însă introducerea celor două noi specialități ca urmare a unei crize a farmaciștilor specialiști necesită o acțiune responsabilă imediată. Elaborarea curriculumurilor și reluarea formării rezidenților pentru specialitățile Farmacie generală și Industrie farmaceutică și cosmetică este absolut necesară în acest an, conform Art. 12, alin. (2) din Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

De altfel, realitatea actuală a sistemului național de sănătate evidențiază o lipsă a inserției profesionale a absolvenților programelor de rezidențiat datorită numărului mic de posturi destinate farmaciștilor specialiști prezenți în spitalele și instituțiile sanitare de stat. Conform Art. 558, alin. (2) din Legea 95/2006, “Farmacistul, în conformitate cu pregătirea sa universitară, este competent să exercite și alte activități profesionale precum: colaborare cu medicul pentru stabilirea și urmărirea terapiei pacientului[…]”, însă realitatea privind colaborarea dintre medic și farmacist pe acest sector de activitate este deficitară sau absentă în unele cazuri.

Reiterăm importanța Examenului de Rezidențiat, ce reprezintă nu doar culminația unui lung parcurs de studiu, ci și o etapă crucială în cariera farmaceutică. În forma sa actuală, examenul nu reflectă întreaga competență obținută de studenții din domeniul farmaceutic, ci poate doar determinarea și perseverența viitorilor farmaciști de a trece cu bine de acest moment decisiv în cariera lor. Dorința tuturor studenților, de care întregul sistem farmaceutic va beneficia, este ca Examenul de Rezidențiat să devină un proces gradual și bine fundamentat printr-un proces de învățare activ și nu doar un moment de trecere către o nouă etapă în pregătirea medicală continuă.

Comunicat al Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din România

Foto: Arhiva INFO ANUNȚ

Articole asemănătoare

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole