Începe distribuirea pachetelor cu alimente de la Uniunea Europeană, la Iași

Date:

Share post:

Începând de joi, 7 aprilie 2022, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială (DAS), va începe distribuirea de pachete cu alimente (tranșa a patra), acordate de Uniunea Europeană.

Acestea sunt acordate prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) și vor fi distribuite la sediul DAS din şos. Naţională, nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv.

Beneficiari pot fi:

  1. a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii 277 / 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Termen de distribuție (se va respecta ordinea prezentării):

– pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocație pentru susținerea familiei): 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor;

– pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizării distribuției listelor inițiale).

Eventualele cantități excedentare sau nevoi neacoperite vor fi comunicate de primării Instituției Prefectului, dacă este posibil, înaintea expirării termenului de 60 de zile aferente unei tranșe de livrare, în așa fel încât să poată organizate compensările în cadrul județului, cât și cu alte județe, până la terminarea termenului de 60 de zile sau imediat după acesta.

Documente necesare

Eliberarea pachetelor pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei se va face pe baza documentului de identitate în original titularului beneficiului acordat, pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate al primarului, pentru persoanele/familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.

Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:

– cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;

– certificatul de încadrare în grad de handicap;

– ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află.

Atenție!

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la lit. a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste.

Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a) sau b), conform prevederilor legale a legislației specifice acordării acestora.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu.

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care:

– se află în perioada de satisfacere a stagiului militar;

– execută pedepse privative de libertate;

– au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;

– beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

– moștenitorii persoanelor decedate.

Pentru acordarea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă (persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente etc.) este necesară depunerea unei solicitări scrise la sediul DAS din str. Mitropolit Varlaam nr. 54.

Text și foto: Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași

spot_img

Articole asemănătoare

Invitație la vizionarea unui nou film KineDok powered by One World Romania

Invitație. Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad vă invită la vizionarea unui nou film din cadrul proiectului  KineDok powered by One World Romania, ediția a 9-a.

Maia Sandu, de Ziua României… Video

Maia Sandu, de Ziua României: „Drumul nostru este comun - locul nostru este împreună în Uniunea Europeană”. 

Cum arată portretul lui Horea, expus în premieră la Muzeul Național Brukenthal

Portretul lui Horea realizat de artistul Ioan Constande expus în premieră la Muzeul Național Brukenthal. Mai multe amănunte în cele ce urmează.

1 Decembrie – Ce îți doresc eu ție, dulce Românie? Concurs național de eseuri istorice

Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Complex Muzeal,  organizează, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Universitatea din Oradea și Inspectoratul Școlar Județean Bihor, un nou concurs online de eseuri istorice, având ca temă: 1 Decembrie - Ce îți doresc eu ție, dulce Românie?  care este destinat tinerilor din gimnaziu și liceu.