Totul despre DECLARAȚIA UNICĂ

Date:

Share post:

Guvernul de la București a adoptat ordonanţa de urgenţă referitoare la DECLARAȚIA UNICĂ.

“Această ordonanţă de urgenţă schimbă fundamental acest mecanism, şi anume trecem de la un sistem cu şapte declaraţii pentru persoanele fizice la o singură declaraţie unică. În primul rând, schimbăm alte chestiuni legate de modalitatea de plată, nu mai sunt patru plăţi anticipate, (…) avem o singură plată, o singură dată de depunere, şi anume data de 15 iulie în acest an, fiind un an în care practic facem o tranziţie de la sistemul anterior la (…) noul mecanism de declarare a contribuţiilor (…), urmând ca din anul următor să fie data de 15 martie ca dată de depunere a formularului şi, desigur, şi data de plată unică”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

Oficialul guvernamental a menționat că noul mecanism prevede estimarea venitului pentru anul curent. “Mergem pe ideea închiderii anului anterior şi (…) estimarea venitului anului curent pentru cei care (…) sunt vizaţi de această ordonanţă. De asemenea, sunt şi anumite dispoziţii tranzitorii, care se referă la formulare deja cunoscute – 600, 221, 220, 201 -, deci diferite astfel de obligaţii fiscale, care de la caz la caz (…) sunt tratate separat, în sensul că, dacă informaţiile (…) există la nivelul Fiscului, nu va mai fi nevoie ca acel contribuabil să depună încă o dată declaraţia unică”, a spus Teodorovici.

El a precizat că noul sistem vizează şi depunerea declaraţiei unice online. “Mergem pe un mecanism de a stimula contribuabilii să depună această declaraţie unică în sistemul online şi pentru acest lucru acordăm o reducere cu 5% a obligaţiilor de plată faţă de stat (…) Mai mult, dacă se face o plată anticipată pentru veniturile estimate în anul în curs până la (…) 15 decembrie, mai sunt încă 5% reducere pentru această plată anticipată. Deci, un contribuabil poate avea în total 10% reducere pentru obligaţiile faţă de stat”, a arătat Teodorovici.

Șeful de la finanțe susține că au fost luate în calcul toate posibilele scenarii vizate de noul mecanism. “Dacă o să vă uitaţi la ce a estimat (…) Ministerul de Finanţe pentru bugetul anului 2018, o să vedeţi că suma estimată este una care să nu creeze o problemă (….) Există mulţi ani pentru care Fiscul nu a emis decizii de impunere, iar în acest an, când oamenii vor primi pentru ultima oară (…) decizia de impunere – decizie care se va trimite în a doua parte a anului pentru cei care nu sunt încă în sistemul online -, vom centraliza toate deciziile de impunere restante, pentru ca omul să aibă o singură situaţie primită şi ne gândim chiar la un mecanism de a stimula plata în cursul acestui an”, a precizat Teodorovici.

Totodată, la nivel local vor exista persoane care le vor putea prezenta contribuabililor prevederile noului mecanism. “Fiecare birou al Fiscului de la nivelul judeţean va avea o unitate, o structură cu obligaţia de a îndruma metodologic fiecare contribuabil care are (…) întrebări faţă de acest nou mecanism. Mai mult, la nivelul fiecărui consiliu local se va desemna o persoană responsabilă cu acest subiect, iar la nivel de judeţ se va face o pregătire (…) cu aceşti responsabili (…) Astăzi, procentul de contribuabili care au depus în sistem online este de doar 5%, ceea ce arată foarte clar obligaţia, nevoia şi logica schimbării acestui mecanism”, a mai afirmat Teodorovici.

Cine depune Declarația Unică?

Persoanele fizice care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singură declarație – Declarația Unică – care  cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și  asigură simplificarea modului de stabilire și declarare a obligațiilor de plată.  Noul mecanism introdus permite, de asemenea, și simplificarea modului de efectuare a plății impozitului pe venit și contribuțiilor sociale.  Reglementarea face parte dintr-o ordonanță de urgență adoptată astăzi de Guvern prin care se urmărește simplificarea și reducerea birocrației în relația contribuabililor cu fiscul, obiectiv asumat prin Programul de Guvernare.

“Prin introducerea Declarației Unice se elimină șapte declarații fiscale (D200, D 201, D 220, D221, D600, D604, D605). Se trece practic, de la un sistem în care informațiile erau furnizate de contribuabili în declarații diferite, în scopul stabilirii impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, la un sistem de declarare în care toate obligațiile declarative ale contribuabililor sunt îndeplinite prin depunerea Declarației unice. Aceasta va conține informații atât  despre venitul realizat în anul precedent, cât și despre venitul estimat pentru anul curent și va putea fi rectificată oricând până la termenul de plată”, susțin reprezentanții Ministerului Fnanțelor.

Termenul unic de plată va fi 15 martie anul următor pentru anul precedent (o singură scadență, în loc de cinci) cu posibilitatea de a face plăți oricând în cursul anului până la termenul scadent, de 15 martie, inclusiv. În 2018, Declarația Unică se depune până pe 15 iulie.

 Un nou mecanism de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii

Prin ordonanța de urgență se trece de la  impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii stabilite de către organul fiscal, la un sistem  de autoimpunere în care impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii pentru anul curent se stabilesc prin Declarația unică de către contribuabil.

Referitor la contribuțiile sociale, obligațiile de plată curente se determină prin estimarea venitului ce urmează a se realiza în anul curent din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, în cazul contribuțiilor pentru pensii, iar în cazul contribuțiilor pentru sănătate, se estimează, pentru anul în curs  veniturile realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor,  agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse.

Contribuția pentru pensii reprezintă 25% dintr-un venit ales de contribuabil cel puțin egal cu 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).

Contribuția pentru sănătate reprezintă 10% din 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).

Contribuabilul care plătește venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, arendă și asocieri cu persoane juridice va stabili, declara și plăti  impozitul pe venit, CAS și CASS prin reținere la sursă la momentul plății venitului. Reținerea la sursă nu se aplică dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este mai mic decât 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).

Reținerea la sursă a impozitului pe venit cu impunere finală  se menține și pentru veniturile obținute din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii și jocuri de noroc și alte surse.

Sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din proprietate intelectuală și tratării acestora, în mod distinct, ca și o categorie de venituri de sine stătătoare pentru care se aplică în continuare metoda reținerii la sursă.

Prin introducerea acestor modificări se simplifică modul de stabilire a impozitului pe venit și se elimină emiterea de către A.N.A.F.  a deciziilor de impunere pentru plățile anticipate.

Bonificații pentru achitarea integrală a obligațiilor

Actul normativ introduce, pentru 2018, posibilitatea reducerii obligațiilor fiscale anuale – impozit pe venit, CAS, CASS – prin acordarea unor bonificații, astfel:

  1. a) 5% dacă Declarația Unică se depune până la 15 iulie 2018 prin mijloace electronice, iar obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 martie 2019;
  2. b) 5% dacă obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018.

Bonificațiile  diminuează obligația fiscală anuală estimată, plătită.

Dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile menționate, bonificația acordată va fi de 10%.

Simplificarea procedurii de distribuire a cotei de  2% din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru ONG-uri

Contribuabilii care obțin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata, lunară, de către angajator/plătitor a cotei de 2% din valoarea impozitului datorat, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private conform legii.

Opțiunea se exprimă în scris și rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutiv.

Scopul acestei măsuri este să dea posibilitatea organizațiilor neguvernamentale să beneficieze în cursul anului de sumele distribuite de contribuabili în vederea desfășurării activităților proprii.  Vechea reglementare permitea distribuirea doar în anul următor celui de realizare a veniturilor. Totodată, măsura vine în întâmpinarea contribuabililor care optează să distribuie aceste sume, prin simplificarea procedurii de distribuire a cotei de 2%.

 Modificări privind modul de stabilire a CAS și CASS

Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează că în anul curent realizează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei (12 salarii de bază minime brute pe țară)  și/ sau dacă  nu realizează venituri.

Autoritățile centrale și locale vor acorda asistență de specialitate în vederea completării și depunerii Declarației unice. Dacă într-o localitate nu există o unitate teritorială a ANAF, primăria va avea obligația de a asigura asistență necesară contribuabililor.

Reglementări în domeniul pensiilor și sănătății pentru punerea în acord cu noul Cod fiscal

Ordonanța de urgență include, de asemenea, un capitol, de reglementări în domeniul pensiilor și sănătății, pentru punerea în concordanță cu noile reglementări ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și menținerea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale.

Persoanele care obțin venituri din salarii, sau asimilate acestora, au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

Persoanele care obţin venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, precum şi persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata CASS, calitatea de asigurat în sistemul de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă pentru 12 luni de la data depunerii Declaraţiei Unice. Persoanele fără venituri dobândesc calitatea de asigurat pentru 12 luni, prin depunerea DU indiferent de data depunerii acesteia.

Pentru 2018, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, îşi păstrează calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a DU, astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

Calitatea de asigurat a persoanelor care au obţinut venituri din salarii și asimilate salariilor se mai păstrează 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu.

Calitatea de asigurat a categoriilor de persoane asigurate fără plata contribuției, se mai păstrează 1 lună de la data la care aceste persoane nu se mai încadrează în aceste categorii de asigurați.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, precum şi pentru persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata contribuţiei, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declarația unică, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.

Persoanele, care nu fac dovada calităţii de asigurat, beneficiază de pachetul minimal de servicii, care cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare doar în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie şi îngrijiri de asistenţă medicală comunitară.

Studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenţionale didactice pe săptămână precum şi pensionarii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, beneficiază de calitatea de asigurat şi de pachetul de servicii de bază, fără plata contribuţiei.

Pentru asiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligaţia plăţii contribuției de asigurări sociale de sănătate, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF are obligaţia de a transmite CNAS informaţiile necesare în vederea acordării calităţii de asigurat.

CNAS şi ANAF îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi la anumite categorii de persoane exceptate de la plata contribuţiei înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Sursa: Ordinea Zilei

Foto: Ministerul Finanțelor Publice

spot_img

Articole asemănătoare

Exclusiv: Despre minunile Mamei Natura. O poveste adevărată

Exclusiv: Despre minunile Mamei Natura. O poveste adevărată. Până nu de mult, căutam remedii de însănătoșire în diferite colțuri ale țării (România n.r.), pe la numeroși medici renumiți, cu diferite recomandări pe care le-am adunat în timp.

Sărbătorim Ziua Mondială a Albinelor la 20 mai cu …

Sărbătorim Ziua Mondială a Albinelor la 20 mai cu ... Pe 20 mai sarbatorim Ziua Mondiala a Albinelor, o ocazie perfecta pentru a recunoaste si aprecia contributia acestor miracole ale naturii la bunastarea noastra.

Azi are loc deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850 – 2020”, la Muzeul … Foto

Azi are loc deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850 - 2020”, la Muzeul ... Pentru a afla care este muzeul citim materialul care urmează, azi, la Infoanunț.

Instruiri și noi dotări cu sisteme antidrone la frontieră. Foto

Instruiri și noi dotări cu sisteme antidrone la frontieră. Acesta este subiectul pe care îl dezvoltăm în continuare, azi, la Infoanunț.