Care este termenul limită de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit

Date:

Share post:

Care este termenul limită de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, pentru persoanele fizice din Republica Moldova.

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii  Moldova reamintește că, la data de 30 aprilie 2024, expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentrul anul 2023.

Prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit este obligatorie în cazul în care …

–       aveți obligații privind achitarea impozitului pe venit, inclusiv ca rezultat al obținerii veniturilor sub formă de creștere de capital;

  • ați utilizat scutirea personală stabilită de art.33 alin.(1) din Codul fiscal şi ați obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
  • solicitați restituirea impozitului pe venit achitat în plus;
  • doriți să direcționați un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
  • schimbați domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.

Care sunt metodele de prezentare a Declarației?

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2023, Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) poate fi depusă în format electronic sau pe suport de hârtie.

Cum puteți depune declarația în format electronic

Ø  prin intermediul serviciului Declarație electronică utilizând modulul „Declaraţia precompletată”. Serviciul permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md. Pentru a depune on-line Declarația pe venit, este necesar să dețineți semnătura electronică sau mobilă. Informații detaliate aici.

Ø  la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat mail@sfs.md cu respectarea cerințelor de semnare  electronică  a documentului în corespundere cu Legea privind identificarea electronică și serviciile de încredere nr. 124/2022.

Declarația se consideră recepționată din momentul expedierii acesteia de către contribuabil, doar în cazul în care este aplicată semnătura electronică a contribuabilului pe documentul transmis. Confirmare despre recepționarea declarației o constituie notificarea recepționată la e-mail-ul de expediere.

Ø  este posibilă prezentarea declarației semnate olograf în formă scanată la adresa de e-mail cet@sfs.md.

Declarația se consideră recepționată cu condiția confirmării identității declarantului în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Cum puteți achita online impozitul pe venit

Impozitul pe venit poate fi achitat online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay sau serviciului „Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabililui” care poate fi accesat de pe pagina-web www.sfs.md.

Ghidul privind achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul serviciului MPay și serviciului electronic „Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” poate fi vizualizat aici.

Cum puteți depune declarația pe suport de hârtie

  • la orice Direcție deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat solicitând versiunea Declarației precompletate sau prin depunerea Declarației rapide.

Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora.Telefoanele de contact și adresele subdiviziunilor SFS le puteți consulta aici).

Pentru depunerea declarației trebuie să  prezentați buletinul de identitate sau un alt document ce confirmă identitatea. La fel Declarația poate fi prezentată de către reprezentantul /reprezentantul legal al contribuabilului, cu condiția confirmării identității și împuternicirilor acestuia prin procură sau printr-un certificat/ act emis de autoritatea competentă.

  • prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată.

Formularul Declarației cu privire la impozitul pe venit și Regulamentul privind modul de completare pot fi descărcate aici.

Desemnarea procentuală

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina-web oficială a Agenției Servicii Publice.

Este important de menționat că, orice persoană fizică rezidentă care dorește să direcționeze 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget, trebuie să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit – Formularul CET18, în termenul stabilit de legislaţia fiscală.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta orice Direcție deservire fiscală a SFS (toate datele de contact pot fi vizualizate aici), sau puteți apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Text: PR Serviciul Fiscal de Stat Republica Moldova

spot_img

Articole asemănătoare

Exclusiv: Câteva dintre cele mai singure investiții pentru viitor

Exclusiv: Câteva dintre cele mai singure investiții pentru viitor. Care sunt acestea, în celel ce urmează.

Eveniment: Vernisaj expoziția Spirala Naturii

Eveniment: Vernisaj expoziția Spirala Naturii. Unde? Când și despre ce este vorba mai exact, în cele ce urmează.

Invitație fascinantă: XXL TARANTULA EXPO

Invitație fascinantă: XXL TARANTULA EXPO. Mai multe informații despre acest minunat eveniment expozițional, în cele ce urmează.

Nou: Sesiunea de achiziții de artă contemporană 2024. Unde? Cine poate participa?

Nou: Sesiunea de achiziții de artă contemporană 2024. Unde? Cine poate participa? La aceaste întrebări, răspundem în cele ce urmează.