sâmbătă, iunie 10, 2023
29.1 C
București
spot_img

Concurs la Chișinău pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și mediul de afaceri

Ministerul Finanțelor de la Chișinău a inițiat un concurs pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și mediul de afaceri. Condițiile privind participarea la concurs se găsesc prezentate pe site-ul oficial al ministerului. Concursul este inițiat în vederea asigurării procesului de constituire a Comitetului de supraveghere a auditului, conform prevederilor pct. 7 al Hotărârii Guvernului nr. 807/2018, se arată într-un comunicat de interes public.

Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și mediul de afaceri îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii:

 • este nepractician
 • studii superioare în domeniul economic sau juridic;
 • vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului;
 • capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional;
 • cunoașterea limbii române;
 • capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale;
 • soțul/soția, rudele de pînă la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor
  de audit, confirmat prin declarația pe propria răspundere;
  nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar.

În procesul selectării reprezentantului mediului de afaceri reprezintă un avantaj:

 • deținerea certificatului de calificare al auditorului;
 • deținerea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului;
 • vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor/director financiar/contabil-șef;
  cunoașterea limbii engleze.

Dosarul de concurs

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:

 • cerere de înscriere la concurs
 • scrisoare de motivare
 • copia buletinului de identitate
 • copia diplomei de studii superioare/masterat/doctorat
 • copia carnetului/carnetelor de muncă
 • Curriculum vitae
 • declarația pe propria răspundere privind soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit;
 • cazierul judiciar.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 14 septembrie 2018, ora 16.00.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail (datele sunt prezentate pe pagina oficială), această prevedere se aplică la data desfășurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

                                                                                     Stelly Rusnac

Foto: Pixabay.com

Articole asemănătoare

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole