Concurs la Chișinău pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și mediul de afaceri

Date:

Share post:

Ministerul Finanțelor de la Chișinău a inițiat un concurs pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și mediul de afaceri. Condițiile privind participarea la concurs se găsesc prezentate pe site-ul oficial al ministerului. Concursul este inițiat în vederea asigurării procesului de constituire a Comitetului de supraveghere a auditului, conform prevederilor pct. 7 al Hotărârii Guvernului nr. 807/2018, se arată într-un comunicat de interes public.

Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și mediul de afaceri îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii:

 • este nepractician
 • studii superioare în domeniul economic sau juridic;
 • vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului;
 • capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional;
 • cunoașterea limbii române;
 • capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale;
 • soțul/soția, rudele de pînă la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor
  de audit, confirmat prin declarația pe propria răspundere;
  nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar.

În procesul selectării reprezentantului mediului de afaceri reprezintă un avantaj:

 • deținerea certificatului de calificare al auditorului;
 • deținerea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului;
 • vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor/director financiar/contabil-șef;
  cunoașterea limbii engleze.

Dosarul de concurs

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:

 • cerere de înscriere la concurs
 • scrisoare de motivare
 • copia buletinului de identitate
 • copia diplomei de studii superioare/masterat/doctorat
 • copia carnetului/carnetelor de muncă
 • Curriculum vitae
 • declarația pe propria răspundere privind soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit;
 • cazierul judiciar.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 14 septembrie 2018, ora 16.00.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail (datele sunt prezentate pe pagina oficială), această prevedere se aplică la data desfășurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

                                                                                     Stelly Rusnac

Foto: Pixabay.com

spot_img

Articole asemănătoare

Primul spectacol imersiv Van Gogh la Iași. Foto

Primul spectacol imersiv Van Gogh la Iași va avea loc... Unde și în ce zi, la aceste două întrebări răspundem mai departe.

Conferința Internațională de Neurofeedback Aplicat (ACAN) are loc pentru prima dată în România. Când și unde?

Conferința Internațională de Neurofeedback Aplicat (ACAN) are loc pentru prima dată în România. Când și unde? La aceste întrebări răspundem în cele ce urmează.

Cupa de Bridge Contra 2024 se va deschide oficial pe 23 mai, la …

Cupa de Bridge Contra 2024 se va deschide oficial pe 23 mai, la ... Mai multe amănunte în cele ce urmează, azi, la Infoanunț.

Studenți din 9 țări europene au dezbătut la UAIC despre importanța alegerilor europarlamentare

Studenți din 9 țări europene au dezbătut la UAIC despre importanța alegerilor europarlamentare. Aceasta este tema de azi.