Întreprinzătorii din Republica Moldova, obligați să prezinte datele despre beneficiarii efectivi

Date:

Share post:

Datele privind beneficiarii efectivi sunt trecute în Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali începând cu această săptămână. Măsura a fost luată în vederea executării prevederilor art.14 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Prin urmare, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să prezinte organului de înregistrare de stat, respectiv Agenției Servicii Publice, informația solicitată cu privire la beneficiarul efectiv și să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora. Conform Legii sus menționate, informația despre beneficiarul efectiv se prezintă în câteva cazuri: la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, organizațiilor necomerciale, societăţilor cu răspundere limitată, societăţilor pe acţiuni; în cazul înregistrării, reorganizării sau lichidării societăţilor cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni; precum și la înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.

Precizăm că, este interzisă înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.

Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Autor: Sofia Filip
Foto: Pixabay.com
spot_img

Articole asemănătoare

Care este principalul motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri internațional, în 2024

Care este principalul motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri internațional, în 2024. Răspunsul îl aflăm dintr-un sondaj EUROCHAMBRES.

Start campanie de împădurire! Video

S-a dat startul campaniei de împădurire! Mai multe amănunte și o filmare, în cele ce urmează, azi, la Infoanunț.

Mai multe întreprinderi sunt investigate de Fisc pentru insolvabilitate intenționată

Mai multe întreprinderi investigate de Fisc pentru insolvabilitate intenționată. Unde și mai multe amănunte despre subiectul dat, în cele ce urmează.

Ziua Internațională a Femeii, pe strune de vioară. Cine, unde, când? Foto

Ziua Internațională a Femeii, pe strune de vioară. Cine, unde, când? La aceste întrebări, răspundem în celel ce urmează.