Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și UN Women cooperează pentru egalitate de gen

Date:

Share post:

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) au semnat în aceste zile un acord de colaborare pentru oferirea suportului în implementarea Strategiei Naționale pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați și a documentelor de politici în vederea prevenirii și combaterii violenței în familie și violenței față de femei.

Acordul de colaborare este semnat pentru o perioadă de trei ani (2018-2020), și prevede colaborare între părți pentru dezvoltarea capacităților naționale, suport în elaborarea politicilor, suport normativ inter-guvernamental, mobilizare socială, asistență tehnică pentru servicii esențiale și asistență în coordonare.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va mobiliza susținerea politică la nivel înalt pentru asigurarea egalității de gen, va dedica resurse umane și tehnice și va aplica abordări inovative  pentru atingerea obiectivelor propuse, se arată într-un comunicat de presă emis spre difuzare redacției noastre.

Printre obiectivele Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați la care se referă acest acord sunt și următoarele:

 • Consolidarea mecanismelor instituționale și legale de promovare a femeilor în procesele de luare a deciziilor;
 • Armonizarea legislației naționale la standardele europene privind plățile egale pentru muncă de valoare egală;
 • Îmbunătățirea politicilor pentru asigurarea implicării echilibrate a părinților în creșterea copiilor
 • Integrarea  dimensiunii de gen în instruirea inițială şi continuă a cadrelor didactice în vederea depășirii stereotipurilor şi a formării conștiinței de gen. Includerea dimensiunii de gen în procesul de ghidare în carieră cu scopul accederii tinerilor la meserii netradiționale;
 • Consolidarea capacităților specialiștilor din diferite structuri ale statului în domeniul egalității de gen;
 • Combaterea stereotipurilor de gen și promovarea comunicării non-violente;
 • Promovarea egalității de gen în mass-media și publicitate;
 • Integrarea bugetării sensibile la dimensiunea de gen în procesul de elaborare a programelor bugetare, care vor lua în considerație nevoile femeilor și ale bărbaților, și alte obiective specifice.

Un alt domeniu prioritar de colaborare între UN Women și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este implementarea documentului de politici privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie pentru perioada 2018-2023 (Proiectul este în prezent deschis pentru consultații publice și în așteptarea adoptării de către Guvern) și a atinge următoarele obiective:

 • Prevenirea violenței față de femei și a violenței în familie prin cultivarea toleranței zero la violență. Combaterea stereotipurilor și prejudecăților care duc la violență împotriva femeilor și în familie. Informarea, sensibilizarea populației și încurajarea raportării cazurilor de violență;
 • Instruirea inițială și continuă a specialiștilor din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie în baza unei viziuni comune la nivel de stat;
 • Consolidarea sistemului de învățământ pentru a asigura educarea noilor generații prin prisma valorilor egalității între femei și bărbați și a unei culturi de comunicare non-violente;
 • Consolidarea mecanismelor de protecție și asistență a victimelor violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Dezvoltarea serviciilor specializate pentru victimele violenței, inclusiv a violenței sexuale, conform standardelor internaționale;
 • Promovarea abilitării economice a femeilor și independența socio-economică;
 • Asigurarea politicilor integrate în cazurile de violență față de femei și violență în familie, bazate pe cooperare multisectorială și colectare a datelor, și alte obiective specifice.

„UN Women este partenerul nostru strategic în promovarea egalității de gen, abilitării femeilor precum și în prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie. Semnarea Acordului va intensifica și fortifica și mai mult colaborarea astfel încît, să atingem împreună obiectivele stabilite. Ne urăm succes tuturor nouă în procesul de implementare a acordului de cooperare”, a declarat Svetlana Cebotari.

„Pe măsură ce începem implementarea noii noastre strategii de țară pentru perioada 2018-2022, vom consolida și mai mult cooperarea cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Scopul nostru este de a asigura punerea în aplicare a angajamentelor privind egalitatea de gen și combaterea violenței împotriva femeilor, astfel să avansăm egalitatea între femei și bărbați în viața politică, socială și economică, în domeniile public și privat, în conformitate cu aspirațiile Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă”, a spus Reprezentanta interimară de țară, Asya Varbanova.

UN Women este prezentă în Republica Moldova din anul 2010, desfășurând inițiative menite să sporească capacitățile femeilor, să îmbunătățească oportunitățile lor economice, liderismul și participarea în luarea deciziilor, și să asigure o viață fără violență pentru femei și fete. Lucrând îndeaproape cu partenerii de dezvoltare, UN Women sprijină eforturile guvernului, parlamentului, societății civile, mass-mediei și ale comunităților locale de a promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor în contextul Agendei 2030 și al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.                                                                                                                                              (Ligia Beatrice Vasilescu)

spot_img

Articole asemănătoare

Precizări ANAF referitoare la completarea și depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit

Redăm în cele ce urmează câteva precizări ANAF referitoare la completarea și depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.

Afirmația zilei este despre starea de bine

Afirmația zilei este despre starea de bine. Ne trezim dimineața cu gândul ”vreau azi să fiu bine”. Ok, dar cine te împiedică?

Cursuri IT gratuite pentru …

Cursuri IT gratuite pentru ... Despre cine sunt beneficiarii, dar și inițiatorii acestei idei, în cele ce urmează.

Care este principalul motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri internațional, în 2024

Care este principalul motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri internațional, în 2024. Răspunsul îl aflăm dintr-un sondaj EUROCHAMBRES.