Schimbări importante în Codul Fiscal românesc

Date:

Share post:

Noi schimbări importante vizează domeniul fiscal din România, Ministerul Finanțelor Publice punând în dezbatere publică un proiect care are ca scop clarificarea modificărilor aduse cadrului fiscal, ca urmare a intrării în vigoare a mai multor acte normative de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ stabilește metodologia de aplicare unitară a noilor prevederi în vederea clarificării acestora, precum și pentru asigurarea unei abordări corecte a legislației fiscale, reducerea costurilor de conformare a contribuabililor și administrarea coerentă a sistemului de impozite și taxe.

Documentul cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, taxa pe valoarea adăugată, accize și alte taxe speciale, impozite și taxe locale.

Principalele modificări vizează: 

Impozitul pe profit:

 • revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii;
 • introducerea unor precizări referitoare la aplicarea Capitolului III1 – Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, în legătură cu limitarea cheltuielilor cu dobânzile.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

 • actualizarea referințelor la noul plafon de 1.000.000 euro;
 • clarificarea luării în considerare a contractelor pentru care a intervenit suspendarea , potrivit legii, în stabilirea numărului de salariați;
 • posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II -Impozitul pe profit din Codul fiscal, în cazul în care o microîntreprindere îndeplinește condiția privind subscrierea unui capital social de cel puţin 45.000 lei și are cel puţin 2 salariaţi, în sensul că opțiunea poate fi exercitată în cursul oricărui trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018, care reprezintă data intrării în vigoare a acestei prevederi.

Impozitul pe venit și contribuții sociale:

 1. a) noul mecanism de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale inclus în declarația unică:
 • aplicarea sistemului de autoimpunere;
 • modul de efectuare a plăților privind obligațiile fiscale, respectiv impozit pe venit și contribuții sociale pentru care termenul de plată este data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor;
 • calculul bonificațiilor la plata obligațiilor fiscale cu anticipație, până la termenul de plată al acestora;
 • eliminarea plăților anticipate ale impozitului pe venit și contribuțiilor sociale în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • ajustarea normei anuale de venit de către contribuabil care obțin venituri din activități independente și cedarea folosinței bunurilor;
 • obligațiile contribuabililor persoane fizice în legătură cu stabilirea venitului net anual din activități agricole pe bază de norme de venit;
 • exemplificarea modului de încadrare a veniturilor, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, în plafonul reprezentând nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale pentru anul 2018, în contextul noului sistem de contribuții sociale;
 • în contextul noului sistem de contribuții sociale, exemplificarea modului de încadrare a veniturilor în plafonul reprezentând nivelul a 12 salarii minime brute pe țară pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse;

CITIȚI CONTINUAREA pe Ordinea Zilei

spot_img

Articole asemănătoare

Precizări ANAF referitoare la completarea și depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit

Redăm în cele ce urmează câteva precizări ANAF referitoare la completarea și depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.

Afirmația zilei este despre starea de bine

Afirmația zilei este despre starea de bine. Ne trezim dimineața cu gândul ”vreau azi să fiu bine”. Ok, dar cine te împiedică?

Cursuri IT gratuite pentru …

Cursuri IT gratuite pentru ... Despre cine sunt beneficiarii, dar și inițiatorii acestei idei, în cele ce urmează.

Care este principalul motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri internațional, în 2024

Care este principalul motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri internațional, în 2024. Răspunsul îl aflăm dintr-un sondaj EUROCHAMBRES.