Anunț: În atenția persoanelor fizice care practică activitate independentă

Date:

Share post:

Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova informează persoanele fizice care practică activitate independentă despre aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 109 din 27.11.2023.

În baza formularului respectiv, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL) urmează să genereze și să remită contribuabililor – persoane fizice care desfășoară activitate independentă, anual, avizele de plată la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.

Reamintim că, începând cu semestrul II al anului 2023, conform prevederilor art. 292 alin. (11) din Codul Fiscal, persoanele fizice care practică activitate independentă în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, au obligația achitării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Calculul taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, în cazul categoriei date de persoane urmează să se efectueze de către SCITL corespunzător tipului unității de comerț și cotei de impunere, stabilite de către autoritatea administrației publice locale în raza de administrare a căreia este amplasată unitatea respectivă.

Expedierea de către SCITL a avizelor de plată la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru persoanele fizice care practică activitate independentă urmează a se efectua cel târziu până la data de 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Totodată, persoanelor fizice care desfășoară activități independente în cadrul piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, scutite de plata taxei în temeiul prevederilor art. 295 lit. g1) din Codul Fiscal, nu le vor fi expediate avizele de plată corespunzătoare.

Text: PR Serviciul Fiscal de Stat Republica Moldova

Foto: arhiva

spot_img

Articole asemănătoare

Care este principalul motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri internațional, în 2024

Care este principalul motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri internațional, în 2024. Răspunsul îl aflăm dintr-un sondaj EUROCHAMBRES.

Start campanie de împădurire! Video

S-a dat startul campaniei de împădurire! Mai multe amănunte și o filmare, în cele ce urmează, azi, la Infoanunț.

Mai multe întreprinderi sunt investigate de Fisc pentru insolvabilitate intenționată

Mai multe întreprinderi investigate de Fisc pentru insolvabilitate intenționată. Unde și mai multe amănunte despre subiectul dat, în cele ce urmează.

Ziua Internațională a Femeii, pe strune de vioară. Cine, unde, când? Foto

Ziua Internațională a Femeii, pe strune de vioară. Cine, unde, când? La aceste întrebări, răspundem în celel ce urmează.